Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 8th ב-מאי, 2009

למרות שלא ברור כל סדר היום, ולא קבלתי אינפורמציה על מה הוועידה מצביע יש נושא אחד שכן ברור – השאלה האם למפלגה צריך להיות מזכ"ל או מנכ"ל??
כבל התפטר וכך שהשאלה היא כבר לא פרסונאלית אלא יותר עקרונית.
לפי הבנתי הנושא הוא כדלקמן:
מזכ"ל נבחר ע"י הוועידה של המפלגה ובכך הוא מייצג אותה. מנכ"ל ממונה ע"י היו"ר, ובכך הוא יד ימנו ואיש שלו.
היות והתפקיד של מזכ"ל/מנכ"ל הוא בעיקר אדמיניסטרטיבי אני יכול להבין טענה לכן או לכן.  

בנוסף יש את נושא השריון שהמנכ"ל בטוח לא משוריין בעוד המזכ"ל אכן יכול להיות משוריין ברשימה.

אז מה אתם חושבים?? אני רוצה לשמוע מכם ומבטיח לייצג את דעת החוג בהצבעה שלי בוועידה

Read Full Post »