Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 28th ב-אפריל, 2009

26.3.09 

 

מתוך מכתב שנכתב לגלעד שליט במלאות 1,000 ימים לשבי בידי החמאס

גלעד שלנו, שלום לך,                                                                                  

לא הכרתיך מעולם, אך מאז נפגשתי אישית עם אביך לפני שנתיים בנקודת חטיפתך, במהלך המסעות שאני עורך לבני הקיבוצים, החסרת לי פעימה בלב והפכת להיות גלעד גם שלנו. כמה חודשים אחרי שנפלת בשבי התחלתי לשוחח עם אביך. והוא היה מציג את הפרטים הקשורים לנפילה שלך בשבי בפשטות. ללא התלהמות. במילים ברורות. משתף את בני הקיבוצים בייסוריו, בצפייה האיומה לשובך הביתה.

האצילות של הוריך ואחיך יצרה בינינו קירבה והזמינה אותי לפעול. אותה קירבה גם נתנה לי מרחב אינסופי למעשים שעודדו את שובך הביתה מהשבי הקשה בידי חמאס. הזמנתי למעגל הפעילות למען שיחרורך רבים מאזרחי המדינה. והם סיפרו לי שהם פוגשים אותך בביתם. שהפכת, גלעד, לבן משפחה אצל מאות ואלפי משפחות. אנשים צעירים סיפרו שסימררת אותם בחלומותיהם. דע לך שרבים מהם פוגשים אותך בשנתם הטרופה. לפני חצי שנה חלמתי עליך שאתה מת. קמתי בבוקר שטוף זיעה והתחלתי לחפש כמו סהרורי מישהו שיגיד לי אם אתה חי או מת. עד היום אף אחד לא יכול להגיד לנו אם אתה חי. 
המשך…

Read Full Post »

אחד במאי, יום זכויות העובדים, הוא רלוונטי מתמיד. דווקא על רקע המשבר הכלכלי, הפיטורים ההמוניים, והתחושה כי יש כאלה המנצלים את התקופה על מנת לשחוק את זכויותיהם של העובדים. חוג חיפה שנושא בגאון את הדגל הסוציאל-דמוקרטי לא יכול להפקיר את האחד במאי בידי גורמים רדיקלים. חשוב שתבוא לידי ביטוי מתינותו של החוג בסוגיה הכלכלית-חברתית. אסור להותיר את הזירה רק לאותם גורמים הדורשים מהפכה; חשוב לתת ביטוי לעמדות יותר מתונות הדוגלות במאבק למען זכויות העובדים, אך גם בערכים דמוקרטיים וליברליים.

 לחוג חיפה, כחלק ממפלגת העבודה יש הרבה במה להתגאות בנושא של זכויות העובדים. כדאי להיזכר ברשימה המרשימה של חוקים חברתיים שהועברו ביוזמת מפלגת העבודה בשלוש שנים האחרונות בכנסת:

העלאת שכר המינימום, הארכת תקופת הגבלת פיטורים בתום חופשת לידה, חוק הזכות לעבודה בישיבה (חוק הקופאיות), חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (הוספת ימי היעדרות להורה יחיד), חוק הגנת השכר (תיקון מס' 24): הסדרת תלושי שכר כדי שיהיו קריאים, והגבלות על חוזים גלובאליים. נראה שדווקא הקו המתון הסוציאל-דמוקרטי הוא זה שקוצר הישגים עבור העובדים.

המשך…

Read Full Post »