Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 24th ב-אפריל, 2009

"לאחר שנתיים וחצי של פעילות פוליטית מוצלחת,  החלטנו להפסיק את פעילותו של החוג והאתר, אשר שימש במה לחברים.  אנחנו מודים לכל  אשר תרמו להצלחתו של החוג, ומאחלים להם המשך עשייה פורייה בזירה הפוליטית."  –איאן יפה ויהושע בן משה.

האם גם חוג חיפה צריך לפעול בדרך דומה???   גיורא רמות, חבר בחוג, חושב כך: "יכול להיות שברק הנו המבוגר האחראי של הממשלה אך מסתבר שהנו העקרב העוקץ את הצפרדע. אינו יכול אחר כי הוא אייהודד, הגיע העת להתפלג יש לכנס את החוג או אפילו לקרוא לקבוצות אחרות לשיח משותף."

מה אתם חושבים??? אנא הגיבו…

Read Full Post »

המנחים פתחו בשביתה. תביעותיהם נראות לי בסיסיות, והתביעה הבסיסית ביותר היא: להפסיק את הנוהל שבכל סמסטר מפטרים אותם.  יש מנחים שעובדים בתנאים האלו כבר שנים רבות. בצורה כזאת האוניברסיטה גם "חוסכת" את כל התשלומים הסוציאליים הנלווים כגון קרן השתלמות וכו'.

בקיצור מאבק צודק, ואפילו הירואי במובן מסויים, כי לצורך המאבק המנחים היו צריכים להתאגד, וזאת בסיוע וליווי של "כח לעובדים". תחשבו איזה מאמץ נדרש כדי לאגד מאות עובדים הנמצאים בחוסר וודאות תעסוקתי, ומפוזרים על פני כל הארץ.

כרגיל, המאבק הזה לא עומד רק בפני עצמו, אלא מהווה תקווה עבור הרבה אנשים, המיואשים מן האפשרות לשנות משהו. לכן חשוב לבוא ולתמוך.

נפגש בבית בירם ביום שישי ה1-במאי בשעה 10:00.   בואו להביע תמיכה!

Read Full Post »

קבוצת "אופקים חדשים" הוקמה לאחר תבוסת מפלגת העבודה בבחירות 2009.

הקבוצה מבססת את התהוותה על חברות וערכים, ועל תחושה משותפת לעניין הזיקה והחשיבות להמשך קיומה של מפלגת העבודה, למרות המשבר, וחזרתה לשלטון בבוא הזמן.  מקימיה וחבריה שואפים לקיום שיח אידיאולוגי חופשי ומשוחרר ממחויבויות ל"מחנה אידיאולוגי" כזה או אחר, לבחינת המשך דרכה של מפלגת העבודה ולהצמחת מנהיגות מתוכה, כזו שתשתלב עם המנהיגות הקיימת ותייצג את הפלורליזם הנאור .

האמונה בדרכה של מפלגת העבודה והחזרת השיח האידיאולוגי לסדר היום , האמונה כי מפלגת העבודה שייכת לחבריה ולא רק לנבחריה, התפישה כי חברי מפלגת העבודה וחברי המוסדות צריכים להיות מעורבים בחיי המפלגה , בעיצוב המדיניות ובהחלטות, התפישה כי מפלגה צריכה להיות מקור לשגשוג וצמיחה של מנהיגות צעירה ומנהיגות מעצבת, השאיפה לשוב ולקיים חיים שוקקים ומלאי אתגרים והישגים – הראויים למפלגה שהקימה את המדינה- כל אלה מאחדים אותנו- ומעמיקים את הצורך לעשות מעשה ולהקים התארגנות של חברים שתתמודד עם המשבר ותראה בו הזדמנות .
המשך…

Read Full Post »