Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 1st ב-אפריל, 2009

שלי יחמוביץ מגיעה למפגש עם החוג ביום שני ה13.4 בשעה 19:00 בשדרות מוריה 91.  מקווים לראותכם באירוע!

Read Full Post »

שנערך ונחתם בתאריך י"ט באדר התשס"ט, 15 במרס 2009, בין סיעת הליכוד לבין סיעת ישראל ביתנו

שנערך ונחתם בתאריך כ"ז באדר התשס"ט, 23 במרס 2009, בין סיעת הליכוד לבין סיעת ש"ס

שנערך ונחתם בתאריך ה' בניסן התשס"ט, 30 במרס 2009, בין סיעת הליכוד לבין סיעת העבודה (מחליף את ההסכם מיום 24/03/2009)

שנערך ונחתם בתאריך כ"ט באדר התשס"ט, 25 במרס 2009, בין סיעת הליכוד לבין סיעת הבית היהודי

תוספת להסכם קואליציוני בין סיעת הליכוד לבין סיעת ישראל ביתנו שנערכה, ונחתמה בתאריך ה' בניסן התשס"ט, 30 במרס 2009

תוספת להסכם קואליציוני בין סיעת הליכוד לבין סיעת ש"ס שנערכה, ונחתמה בתאריך ה' בניסן התשס"ט, 30 במרס 2009

תודה לישראל הירשהורן על ליקוט החומר

Read Full Post »