Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 27th ב-מרץ, 2009

ביום חמישי ה26.3 חוג חיפה התכנס במועדון אליהו למפגש נוסף. למרות שהמפגש התחיל במצב רוח קצת ירוד אני הרגשתי קצת התרוממות נפש לקראת סופו… המפגש החל בסקירה של הפעילות האחרונה של החוג שכללה: ביקור במפעל "עוף העמק", השתתפות נציגי החוג במטה הסוציאל דמוקרטי, והשתתפות נציגי החוג בועידת המפלגה. השאלה המרכזית הייתה מה החוג עושה עכשיו, וכיצד לפעול.

בעקבות הצטרפותם של עוד חברים חדשים היה צורך קצת בסקירה קצרה של היסטורית החוג. אחת המסקנות שעלו הן  שהחוג עבר תקופה מאוד אינטנסיבית של אירועים לאחרונה שכנראה תתחיל עכשיו קצת לרדת, ותאפשר לחוג לעצב את הפעילות שלו .הבחירות המקומיות, הפריימריס, הבחירות הכלליות, הוועידה וכו'. עכשיו יהיה קצת שקט מבחינת פעילות של המפלגה עד אשר יעבורו 14 חודשים ויהיו בחירות חדשות ליו"ר המפלגה.

כמו כן דובר על המשבר שעבר החוג לצד ההצלחות. המשבר של עזיבתו של עמי אילון, כמו אי ההצלחה של המפלגה בבחירות, והכניסה לממשלת נתניהו שמנוגדת לרוב חברי החוג. באותה נשימה גם דובר על ההצלחות של החוג בשנתיים האחרונות. על ההתמודדות הפנימית בעבודה, הקמת האתר, תמיכה ומיסוד של החוג והפעילות שהוא אכן עשה בהצלחה.
המשך…

Read Full Post »