Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 21st ב-מרץ, 2009

מפלגת העבודה נתונה כיום במשבר עמוק. המפלגה צנחה אלקטורלית לשפל חסרת תקדים, הנהגתה עייפה ומבולבלת, ומתרבים הקולות הטוענים שהעבודה איבדה את דרכה וסיימה את תפקידה ההיסטורי. גודלם של האתגרים העומדים בפני המפלגה רק מדגיש את חולשותיהם של המנגנונים הפוליטיים שאמורים לחלץ אותה מהמיצר.

על רקע זה מוצעת בזאת תוכנית לחידוש המפלגה, כמנוף להתחדשות ויצירת תקוה פוליטית למדינת ישראל.

עקרונות יסוד

עקרונות יסוד הם שלד שעליו צריך לבנות מבנה, כלי שיש ליצוק בו תוכן. הם הכרחיים כדי לוודא שהמבנים יהיו נטועים בקרקע המציאות ולא מגדלים פורחים באוויר.
1. מסגרות פעולה עצמאיות – כדי שאפשר יהיה להתחיל לפעול לתיקון בלי תלות בתהליכים כלל מפלגתיים, שספק אם יתחוללו.

2. רדיקליזציה – עיון ודיון לעומק, לשורשי הדברים, לבירור מהותם. כדי להבין מה לעשות ולמה.

3. הפיכת הפירמידה – הכיוון והדרך מתקבלים מהשטח ולא נקבעים שרירותית על-ידי ההנהגה. גם מפלגה היא דמוקרטיה ייצוגית.

4. טוטאליות – מציאת דרך, גיבוש מצע ויצירת תקווה בכל תחום. לא רק בתחום החברתי.

5. תורת חיים – המפלגה היא גוף חי ומעורבות פוליטית יכולה להיות נעימה ומהנה.

דרך פעולה
המשך…

Read Full Post »

ביום שישי ה 20.3.09 ערכו נציגים של חוג חיפה במפלגת העבודה ביקור הזדהות במפעל עוף-טוב ברמת יישי שמושבת ע"י ההנהלה כבר שבועיים בתביעה לסגירת המפעל. ערכנו סיור במפעל בהנחיית אחד העובדים. ראינו את קווי הייצור והאריזה.

img_58461

שמענו על הרכב הבעלות של המפעל: 25% הבעלים המקוריים ו75% בעלים שהצטרפו לפני שנה וקיבלו אחוז בעלות גבוה בזכות המותג – עוף טוב – עוף נקי מאנטיביוטיקה בגידולו ולכן איכותי יותר למאכל, אך יקר יותר מבחינת חומר הגלם לשחיטה. התחרות בענף לא איפשרה למכור את המוצרים במחירים ריאליים ולכן המפעל צבר הפסדים. היום הבעלים מבקשים לסגור אותו.

המשך…

Read Full Post »