Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 9th ב-מרץ, 2009

ישיבת לשכת המשמרת הצעירה הארצית הייתה סוערת ביום ו' האחרון. בישיבה נכחו 40 חברים רובם ממרכז הארץ. ראוי לציין כי למרות שמס'  זה הינו נמוך, אין מפלגה שמצליחה לכנס צעירים לישיבה בנושא פוליטי ועל זה מגיע לראשי המשמרת הצעירה הארצית נק' זכות על כך שהם ממשיכים לשמור על הגחלת. נושא הישיבה היה כמובן מחאה על התנהלותו של יו"ר המפלגה, אהוד ברק, בנוגע למגעיו עם רה"מ המיועד, בנימין נתניהו. מחאה זו הינה לגיטימית ואף ראויה עד מאוד, ברם יש לשמור על דרך התנהלות מכובדת כיאה לצעירי מפלגה ערכית שחונכו על ערכים של כבוד ועזרה הדדית. ביום ד' האחרון כתב יו"ר המשמרת הארצית, מעיין אמודאי, מכתב חריף לברק והציב לו אולטימאטום כי אם לא יפסיק במגעיו עם נתניהו תפעל המשמרת הצעירה להדחתו. לצער רבים מחברי המשמרת, בחר אמודאי שלא ליידע את רוב חברי הלשכה, אלא קומץ קטן מהם, וחתם את האיום בשם המשמרת הארצית. בתגובה למכתבו של אמודאי יצא מכתב זועם של כחמישים חברי ועידה בגיל המשמרת ( ביניהם מעל עשרה מחיפה שהם כמעט כל חברי הועידה הצעירים שלנו ), שראוי לציין שרובם המוחלט קורא לישיבה באופוזיציה, הקוראים לו לחזור בו מן האיום הבריוני, סגנון שלא מתאים בקרבנו, ולקבל את עמדת המשמרת שתקבע בצורה דמוקרטית. בין החותמים היו ראשי משמרת מסניפים שונים בארץ ( ביניהם אני ) ובנוסף

המשך…

Read Full Post »

‏י"ב/אדר/תשס"ט
‏08 מרץ 2009

לכבוד
ח"כ איתן כבל
מזכ"ל המפלגה

תל-אביב

הנדון: בקשה לאישור יסוד "חוג חיפה"

רצ"ב פניית "חוג חיפה " בנדון.

"חוג חיפה" פועל מעל שנתיים ומונה עשרות חברים שלקחו חלק במערכות הציבוריות השונות בחיפה.

חברי החוג רובם ככולם אנשי ציבור חברי מפלגה המגלים עניין ופעילות ציבורית ומפלגתית מבורכת לגאוות מפלגת העבודה בכלל ובחיפה בפרט, אני עוקב מקרוב אחר פעילות החוג, שמח וגאה בהם!

אבקשך לאשר בקשת החוג כמקובל בנוהלי מפלגת העבודה.

ישראל סביון
מזכיר המחוז

העתק:
השר אהוד ברק – יו"ר המפלגה ושר הביטחון
גב' נורית פגי – יו"ר החוג
אריק חשין – מ"מ יו"ר החוג
יעקב וגנר – מ"מ מזכיר המחוז
שלמה אביטן – מ"מ מזכיר המחוז

Read Full Post »