Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 7th ב-מרץ, 2009

בניגוד לנאמר בימים האחרונים לדעתי עיקר הסכנה העומדת בפני מדינת ישראל היא לא רק איראן אלא מצב החברה והכלכלה והציונות.

לכן אם רוצים להקים היום מממשלה שתתן תקווה למדינת ישראל ציונית, יהודית, סולידרית ודמוקרטית, היא אינה צריכה לכלול מפלגות שאינן ציוניות (המפלגות הערביות, חדש, ש"ס, ויהדות התורה), בהנחת הנ"ל הממשלה צריכה לקום על בסיס קדימה, הליכוד והעבודה  (איני כולל את האיחוד הלאומי שבו חברי כנסת יוצאי תנועת כהנא) אבל לא צריך לפסול על הסף את הבית היהודי וישראל ביתנו.

המו"מ בין המפלגות האלו צריך היה להיפתח ולהיות נידון על קווי היסוד: הבטחת מדינה יהודית בלי שליטה על עמים אחרים ובלי בניית מעוט לאומי לא יהודי גדול בתוכה.

שינוי פני הכלכלה ובניית מערכת של כלכלה חברתית בנוסח המקובל בסקנדיביות, בדגש על ממשלה גדולה (כלומר הממשלה מעורבת חזק בפעילות הכלכלית ולא נותנת ליד הנעלמה לסדר הכל), בכל העולם המערבי התחיל כבר המהפך הזה בתפיסה שאינה מתנגדת לשוק חופשי ותחרות, אך הכל תחת עינים פקוחות של ממשלה המונעת את כשלי השוק שתוצאתם כעת ברורה לעינים, אך יש עדיין כאלה שנאחזים בקרנות המזבח של הכלכלה החמדנית שהביאה חמשבר הגדול.

המשך…

Read Full Post »