Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 27th ב-פברואר, 2009

לכבוד 26 פברואר 2009
יו"ר "העבודה ושר הביטחון – חה"כ אהוד ברק

מכובדי,

הנדון: טובת המדינה קודמת למנהיג ולמפלגה

מעולם אתה ועמיתיך לסיעה בעבר ובהווה לא אהבתם את דברי – דעותיי/המלצותיי/נבואותיי אשר בבוא השעה התגלו כולם כאחד כנכונים. מעולם לא אהבתם ביקורת כלפיכם.

על כן אין ספק בלבי שלא תאהב את דברי גם עתה. למרות הספק שמכתב זה יזכה להיראות במו עיניך לא אחסוך ממני את דברי הנאמרים מתוך כבוד והערכה שאני רוכש לך.

למרות שבעיני אתה עילוי החזקתי בדעה שכניסתך לפוליטיקה תכשיל אותך ותפגע קשות במפלגה.

משכשלת לראשונה ופרשת, הזהרתי לבל תחזור לזירה. כברירת מחדל תמכתי בך בשנית תוך ידיעה ברורה שבבוא היום המפלגה בראשותך תנחל מפלה קשה ומבישה.

המשך…

Read Full Post »