Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 24th ב-ינואר, 2009

ביום רביעי התקיימה הישיבה הראשונה של ועדת החינוך של עירית חיפה. כזכור, בעקבות ההסכם הקואליציוני עם ראש העיר יונה יהב, קיבלה מפלגת העבודה את הזכות לעמוד בראש מספר ועדות, והחשובה בהן – ועדת החינוך.

בישיבה השתתפו כעשרים וחמישה איש, ביניהם נציגי משרד החינוך, הסתדרות המורים, ועד ההורים, מועצות תלמידים, מנהל בית הספר עירוני ה' ונציגי המפלגות שונות. ישראל סביון, מזכיר המחוז ויו"ר ועדת החינוך, החליט לזמן באופן קבוע שניים מנציגי חוג חיפה לישיבות הועדה: אברום דגני ונורית פגי. ישיבת הועדה ארכה כשעתיים וחצי.

בשורה התחתונה – כל הנוכחים, ללא יוצא מן הכלל טענו שמערכת החינוך כושלת בכל הנוגע לחינוך לערכים ושזוהי אחת המטרות החשובות העומדות בפני מערכת החינוך היום.

המשך…

Read Full Post »

 טוב עשתה המפלגה שפרסמה את מצעה- מוטב מאוחר.

 

קראתי המצע ברובו. דילגתי על מספר פרקים וקראתי בעיון פרקים המעניינים אותי במיוחד: פרקים שתוכנם יקבע באם מצע המפלגה משקף את דעותי. התרשמתי לטובה מהשקיפות בה נכתבו הדברים.

 

בפרק  המדיני בטחוני בתת-פרק מדיניות, קיימת פיסקה לגבי ירושלים:

 ירושלים, על כל שכונותיה היהודיות, היא בירתה הנצחית של מדינת ישראל ותישאר כך. בעיר העתיקה וב"אגן הקדוש" יונהג משטר מיוחד, שיביא לידי ביטוי את ייחודו של המקום לשלוש הדתות. המקומות הקדושים ליהדות יישארו תחת שלטון ישראלי. מפלגת העבודה תפעל למען ההכרה הבינלאומית בירושלים כבירת ישראל

 

לא מוזכרות השכונות הלא יהודיות. יש כאן הסוואה מכוונת ומעט תכססנית.

לדעתי, מצע המפלגה היה צריך להתייחס במפורש לירושלים על כל שכונותיה היהודיות והלא יהודיות. ירושלים כולה צריכה להיות בירת ישראל. אימרה חזקה, ברורה ומפורשת לא תשאיר ספקות .

שיכתוב קטן ביותר של ההתייחסות לירושלים, היה מגדיר הכל:

 

· ירושלים, על כל שכונותיה היהודיות והלא יהודיות, היא בירתה הנצחית של מדינת ישראל ותישאר כך. בעיר העתיקה וב"אגן הקדוש" יונהג משטר מיוחד, שיביא לידי ביטוי את ייחודו של המקום לשלוש הדתות. המקומות הקדושים ליהדות יישארו תחת שלטון ישראלי. מפלגת העבודה תפעל למען ההכרה הבינלאומית בירושלים כבירת ישראל.

  המשך…

Read Full Post »