Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 14th ב-ינואר, 2009

ביום שני, 12.1.09, התקיים מפגש של חברי המטה הסוציאל דמוקרטי בבית התנועה הקיבוצית בתל-אביב. למפגש הגיעו כשלושים איש מרחבי הארץ, בחלקם חברי התנועה הקיבוצית, אנשי אקדמיה ועוד. מטרת הכנס: דיון במסמך היסוד שנשלח לחברים: מה רוצים הסוציאל דמוקרטים.
את המפגש פתח אורי יזהר (משאבי שדה), מארגן המטה. לטענתו כעת ישנה פתיחות לנושא הסוציאל דמוקרטי אך ברגע שהמשבר יחלוף תחזור הכלכלה להיות ניאו-ליברלית. לכן חשוב לדעתו לנסח מסמך יסוד, לשמו התכנס המטה, כדי שניתן יהיה לצאת איתו לציבור ולהשפיע על דעת הקהל.
עמי וטורי (כוח לעובדים) טען שמקומם של ארגוני העובדים לא מספיק מודגש במסמך היסוד. לא מופיעה הזכות לשביתה סולידרית, כפי שקיים בארצות סקנדינביה. חשוב לעמוד על זכות זו כי רק כך יכולים עובדים חזקים יותר להגן על עובדים חלשים.
לקסי (ערד), עוסק בתכנון איזורי. לדעתו צריך להקים צוותי עבודה ולזקק את הסעיפים. המטרה הסופית של קיום המטה, לדעתו, היא השתתפות בבחירות כמפלגה בעתיד – לא מהר מדי אבל גם לא רחוק מדי. לקסי מציע לוותר על המינוח מרכז ופריפריה כי הוא טעון מדי, ובמקומו להשתמש במושגים גלעין וספר. הוא בעד הוספת פרמטרים מדידים למסמך לבדיקת תוצאות הפעילות. ראוי לדעתו להוסיף סעיף העוסק באכלוסיה הלא-יהודית בספר ולדרוש הקמת רשות לאומית לתכנון.
מנחם רואה בהתכנסות פעילות פוליטית לכל דבר, מתוך רצון לשינוי. לדעתו לא חיוני לרדת לפרטים. צריך לדון בעקרונות. יש לאפשר בתערבות מידתית של הממשלה במשק אבל לא להגזים בכך.

המשך…

Read Full Post »