Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 20th ב-דצמבר, 2008

בחנוכה  שנת תרפ"א, 4 בדצמבר 1920, נתכנסו בבניין הטכניון ההסטורי בחיפה (הדר הכרמל), 87 צירים, נציגי 4433 פועלים, כדי לדון בייסוד ההסתדרות הכללית. הם נהרו לחיפה, מהכבישים, מהמחצבות, מהפרדסים ומאתרי בנייה בערים.  עימם נהרו מאות פועלים שביקשו ליטול חלק בארוע ההסטורי של ייסוד ההסתדרות הכללית.
במשך 5 ימים הם קיימו דיונים, התווכחו, ורבו על קוצו של יוד. בערב היום השישי הכריז היו"ר, "ההסתדרות הכללית קמה!"
88 שנים עברו- חלפו מאז אותו ארוע הסטורי.  על ההסתדרות הכללית עברו משברים וגם הצלחות אדירות; כך, לדוגמא, היא מילאה תפקיד מכריע בייסוד המדינה ב-1948. שנים ארוכות (בתקופה טרם הקמת המדינה) היא כונתה "מדינה בתוך מדינה" וגם "המדינה שבדרך". היא העניקה אכסנייה נדיבה ל"הגנה" ולפלמ"ח.
אך תפקידיה ההסטוריים  של ההסתדרות  התמקדו בעיקר בתחום הכלכלי-חברתי; ל"חברת העובדים" של ההסתדרות היה תפקיד מכריע בעיצוב התשתית הכלכלית של ישראל. מפעלי "חברת העובדים" קלטו עשרות אלפי עולים חדשים והעניקו להם לא רק מקומות עבודה לפרנסתם, כי אם קלטו אותם גם מבחינה חברתית. עובדים אלה שולבו בעבודה, תוך קליטתם במסגרות לימודיות (של השפה העברית, לדוגמא) וחברתיות.
ההסתדרות הכללית לא היססה גם לפעול (ובהצלחה נדירה) בתחום ההשכלתי והתרבותי; היא פתחה ספריות בשכונות ישראל, תוך הוצאת ספרים בהוצאה הסתדרותית ("עם עובד"), פתחה אולפנים, ערכה תערוכות ופעילויות תרבותיות מגוונות.

המשך…

Read Full Post »

בניגוד לעמדתו של יצחק עידן שקובע שעמי אילון לא בשל למנהיגות מפני שהוא חיבל בקשר שבינו לבין ציבור בוחריו, אני רואה את הקשר הזה באור שונה לחלוטין.

לדעתי מנהיג מחויב לאמת שלו, כפי שהוא מזהה אותה, על פי תוצאותיהם של המהלכים בפניהם הוא ניצב ולא על פי הקשר או המחויבות שלו כלפי בוחריו. הדוגמה הקלסית היא כמובן הסכם השלום עם מצרים עליו חתם מנחם בגין. אני, למשל, לא חושב שרעיון שעלה בזמנו, שלפני שתוחזר רמת הגולן יש לערוך משאל עם, הוא רעיון נכון. זו בדיוק הדרך בה מנהיג לא צריך ללכת. מנהיג צריך לעשות כל מה שביכולתו כדי לממש את מה שהוא מבין כצעדים נכונים למימוש חזון, ולא את מה שרוצה ממנו קהל בוחריו, שיכול להיות מונע משיקולים שרב בהם הרגש ומועט בהם הידע ויכולת הניתוח. כשאני בוחר מנהיג, אני נותן לו את המנדט לנהל את העניינים עליהם הוא מופקד למשך כל תקופת כהונתו ובסופה אחליט אם אבחר בו שוב על פי תוצאות פעולותיו ולאו דווקא על פי הבטחותיו שנתנו בתחילת הדרך. יותר מכך, אם הנסיבות מחייבות, אתאכזב אם במקום לפעול כראוי, יפעל המנהיג מתוך "פחד הקהל". אין ספק שאחת מהתכונות החשובות של מנהיג היא יכולתו לעמוד מול תומכיו ולבצע את מה שצריך לבצע מבלי לחשוש מהתגובה. לדעתי כך בדיוק עמי פעל ולכן הוא גם נתפס כשונה ולא ברור בעיני רבים דווקא משום שהם רגילים ומצפים לפעילויות פופוליסטיות של מנהיגיהם. 

המשך…

Read Full Post »