Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 15th ב-דצמבר, 2008

נעזוב לרגע את הדיווחים על מפלגת העבודה ונעבור-נחזור ל"עמי אילון", זה שעד לא מכבר שמנו – חלקנו לפחות – תקוותנו בו.
לי אישית חבל מאוד, אני מרגיש שהיתה כאן החמצה גדולה תרתי משמע. ואולי נלמד לקח ? 
לעצם התנהלותו האחרונה, שאלה גדולה עולה האם עמי ראוי היה בכלל להיות "מנהיג פוליטי" להבדיל מכל מעלותיו וסגולותיו האחרות ???. 
בתור מי שרצה אותו "כמנהיגו הפוליטי" והשתדלתי לעשות בעבורו נפשות, כיום,  אני נוטה לחשוב שלא ! עמי לא היה בשל להיות מנהיג פוליטי. 
נוכח פועלו שאלה ממשית מתעוררת: מה מהות היחסים בין מנהיג פוליטי והציבור.  
האם מנהיג פוליטי הוא "בעל הזכויות היחיד על מנהיגותו" – או שמא לא ?
ככל שאני חושב על כך, אני דוגל בעמדה שמנהיג פוליטי אינו בעל הזכויות הבלעדי על מנהיגותו הציבורית. לטעמי מעצם העובדה שהציבור קיבל אותו כמנהיגו, הוקמה סוג של "שותפות" בינו לציבור. זו שותפות שבהעדר הציבור לא היתה יכולה לקום. ולכן מרגע שיש שותפות כזו, מנהיג לא  רשאי "לפרקה" חד צדדית רק כי בא לו; יאמר כבר –  זו לא חתונה קתולית, ואולם לטעמי, מנהיג פוליטי  זכאי לפרק שותפות כזו שהוקמה, רק בהתקיים "תנאים מזכים". למשל כישלון בבחירות; למשל הציבור מואס בו ואז מנהיגותו מתאיינת. באין ציבור ממילא אין מנהיגות ציבורית.  

המשך…

Read Full Post »