Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 6th ב-דצמבר, 2008

ביום ב', 15.12.2008, בבית התנועה הקיבוצית, ליאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב

 

10.00 מושב ראשון: ההיבטים התיאורטיים של המשבר

יו"ר – אמרי רון (משמר העמק)

  • המשבר וסיבותיו – פרופ' אריה ארנון (אוניברסיטת באר שבע ומכון ון ליר)
  • בין קיינס למילטון פרידמן – רן רביב (תמוז)
  • הסכמי ברטון וודס מאז ועד היום – יאיר רביב (נעמה)

תגובות מהקהל

12.00 הפסקה לכיבוד קל

12.30 מושב שני: ההיבטים החברתיים של המשבר

יו"ר – נעמיקה ציון (מגוון)

  • ההיבטים החברתיים הכלליים של המשבר – פרופ' דני גוטוויין (אוניברסיטת חיפה)
  • ההיבטים החברתיים של המשבר בישראל – מענית שאנן (מכון ון ליר)
  • ביטויי המשבר בקיבוצים – דני זמיר (משמר העמק, המכון לחקר הקיבוץ)

תגובות מהקהל

14.30 הפסקת קפה

14.45 מושב שלישי: מבט אל העתיד, לאן נצא מהמשבר

יו"ר – אורי יזהר (משאבי שדה)

הדוברים ותוכן הדברים עדיין לא סוכמו סופית.

תגובות מהקהל.

16.00 סיום משוער

 

 

Read Full Post »