Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 26th ב-נובמבר, 2008

הרבה נכתב כאן באתר על העזיבה של עמי אילון.  זה לא רגע שמח שאדם כמו עמי עוזב את מפלגת העבודה.  אני חייב לציין שאני התפקדתי למפלגת העבודה בעקבות עמי.  לא הייתי חבר במפלגה לפני ומי יודע אם היום הייתי חבר מפלגה אם עמי לא היה מצטרף.  יחד אם זאת לעולם לא היה לי ספק שמפלגת העבודה היא מפלגה מרכזית בפוליטיקה הישראלית ובכך יכולה להביע לשינוי משמעותי במדינת ישראל.  

אבל המפלגה במצבה הנוכחי רחוקה מלהיות מושלמת.  ההתנהלות בה מכפירה ואפילו מביישת לעיתים.  ההשפעה של המפלגה על המדינה בעשור האחרון, רחוקה ממה שאני הייתי רוצה לראות במדינה שלנו.  רבים מהמובילים במפלגה אכזבו.  נראה שלרבים מהם חשוב יותר לקבל תפקיד מאשר באמת לחולל שינוי.  קיוויתי שעמי יוכל להוביל לדרך אחרת, חדשה, נקייה, ופחות "פוליטית" במובן של קומבינות, שיריונים וכו' וכו'.  אבל לצערי זה לא צלח…

המשך…

Read Full Post »

חיפה 25 בנובמבר 2008

מאת:  מזרחי אליהו
ת.ד. 174 , קריית חיים 26-101

אל:     השר עמי איילון

הנדון: עזיבתך את מפלגת העבודה

מכובדי שלום רב,

לאחר התלבטות קשה וארוכה אני כותב לך ומקווה כי מכתבי ימצה את מחשבותיי.

קראת לאנשיך מכל קצוות הארץ עד למכון הנפט בתל-אביב לצורך הבהרות וגיבוש עמדה איך נראה בועידת המפלגה האחרונה 2008 ולאחר מכן בפריימריס.
אך לדאבוננו, לפריימריס לא הגעת!!!
אציין, שכבר בפריימריס הקודם היית צריך לרדת לחייו של מר ברק. אבל אתה לא עשית זאת, אלא יצרת מצב בו היית כמו בת יענה. והם לעומת זאת, ניצלו את המצב ועשו עליהום עליך ועל אנשיך במחוזות.
ציפינו לראותך ולשמוע את דבריך בוועידה, אבל אתה העדפת לשתוק שתיקה מוחלטת!!!

המשך…

Read Full Post »