Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 23rd ב-נובמבר, 2008

ביום חמישי התקיימה ההרצאה האחרונה במסגרת הקורס לסוציאל-דמוקרטיה במאה ה-21, בחסות המכללה הכלכלית-חברתית. במפגש השתתפו כעשרים וחמישה מחברי החוג, ואת ההרצאה נשא הפרופ' דני גוטווין.
דני התחיל את הרצאתו בסקירה אודות התפתחות תפיסת העולם הסוציאל דמוקרטית במאה ה-19, וטען שהמהפיכה הצרפתית היא נקודת מוצא ראויה לכל הסבר אודות תפיסה זו. לאחר המהפיכה הצרפתית, שנשאה את דגלי שני ערכי היסוד של ההומניזם: השיוויון והחרות בין בני האדם, התקבלו על דעת החברה המערבית השיוויון המשפטי והשיוויון הפוליטי. ובמילים אחרות: One man, one vote. תפיסה זו לחלוטין לא היתה מובנת מאליה, שכן עד אז רק אדם עשיר נחשב היה מוצלח וראוי דיו כדי להשתתף בתהליכים שלטוניים. דני העיר כדרך אגב, שניסיונה של תאצ'ר, שמהלך כהונתה השניה, לחזור לדפוס זה בבחירות המקומיות באנגליה, דהיינו לאפשר רק למי שמשלם מיסים עירוניים להשתתף בבחירות המקומיות, היא זו שגרמה לנפילתה.

19 המשך…

Read Full Post »