Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 27th ב-אוקטובר, 2008

היום, 26.10, התקיים מפגש מועמדים לראשות העיר בנושאי איכות סביבה באולם רפופורט בסינמטק חיפה. המפגש אורגן על ידי החברה להגנת הטבע ופורום ציבורי כרמל ונכחו בו כ-400 איש.

כבר עם תחילת המפגש התחוללה מהומה רבתי בקרב הקהל. הסתבר שלמפגש הוזמנו רק 5 מועמדים לראשות העיר – יונה יהב, בורובסקי, גלברט, סביון ורמי לוי, ואילו בוריס לזרוב ושלמה גלבוע לא הוזמנו. שי כהן, מנכ"ל החברה להגנת הטבע בחיפה, פתח את המפגש באיחור של כחצי שעה עם התנצלות, היות והמשפט עקב עתירתו של שלמה גלבוע כנגד קיום הארוע בלעדיו הסתיים רק כחצי שעה לפני כן. שי הקריא את פסק הדין שבו כתב השופט שהוא מאמין שאי הזמנתם של מועמדים נוספים נעשתה בתום לב והוא ממליץ לשלבם בכל זאת במהלך הדיון. לאורך כל הקראת פסק הדין נשמעו צעקות וקריאות ביניים מבין הקהל, חלקם אוהדי גלבוע וחלקם אוהדי ירוקים, והאוירה היתה קרובה לפיצוץ. שי הבטיח לשלב את המועמדים שלא הוזמנו ברגע המתאים במהלך הערב.

המשך…

Read Full Post »