Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for 1st ב-ספטמבר, 2008

נתוני מחקר בדה-מרקר-8/8/2008-מחקר של "גיאוקרטוגרפיה" על פרופיל של 15 הערים הגדולות בישראל

להלן נתונים מתוך המחקר :
1) חיפה היא העיר השלישית בגודלה במדינה, אך מדורגת רק במקום השביעי  מבין 15 הערים הבולטות בישראל.
2) הציונים של חיפה הם כדלקמן:
א. איתנות וניהול פיננסי-5.6 (ממוצע של 15 הערים שנבדקו= 5.6)
ב. שביעות רצון התושבים-6.6 (6.8)
ג. חינוך- 7.2 (6.6)
ד. איכות הסביבה- 6.4 (6.9)
ה. מגורים -3.7 (5.1)
ו. פיתוח ותשתיות- 5.7 (4.4)
ז. פרופיל דמוגרפי -5.6 (5.6)
ח. קשר עם התושבים-7.0 (6.9).

3) ציון סופי-6.0 (ממוצע=6.0)

המשך…

Read Full Post »

אתמול ב 17:00 בבית מפלגת העבודה ברח' החלוץ התקיימה ישיבה של מטה המצע של המפלגה בהשתתפות ישראל סביון, ברוך זלץ, אלי נחמיאס ורבים מאנשי המטה של מפלגת העבודה. חוג חיפה הוזמן לישיבה והשתתפו אברהם דגני, גיורא טלטש (חלקית), נורית פגי וצבי שטראוכר. בישיבה הציג אלי נחמיאס את עיקרי המצע שלו (שחפפו את המסמך שהופץ ע"י נורית להתייחסותינו – מהערותינו שהעברו לנחמיאס, לא חילחל עדיין דבר לנקודות שהוצגו ע"י נחמיאס). נחמיאס הציג סקר של חברת גיאוקרטוגרפיה על מצב המפלגה בקרב תושבי חיפה.

להלן הלינק לסקר http://www.themarker.com/tmc/article.jhtml?ElementId=skira20080808_1009712

המשך…

Read Full Post »